Slite Utveckling AB, Storgatan 95, 624 48 Slite, 0703 42 32 13, info@sliteutveckling.se
 
 
Hyr lokal GRASP Studio Press Kontakt Köp aktier Hem Bilder Projekt Fiber Enholmen
Enholmen med Carlswerds fästning
Efter freden i Brömsebro 1645 blev Enholmen intressant att befästa. Carlswerds fästning anlades med fem bastioner. På Enholmen finns också en kalkugn från byggnadstiden av fästningen. Fästningen revs 1788 då den ansågs olämplig och onyttig samt för kostsam.1831 uppfördes här det första kolerasjukhuset i Sverige. När Krimkriget bröt ut 1853 blev Östersjön en krigsskådeplats och Slite förklarades som krigshamn och Enholmen skulle befästas. Kolerasjukhuset flyttades då till ön Asunden. Två försvarsverk uppfördes som blev klara 1858 och är än i dag väl synliga från det gotländska fastlandet.

Ön har varit bemannad under de två världskrigen och under 1990-talet blev här en minstation anlagd. Först 2011 blev ön avmilitariserad och Fortifikationsverket fick i uppdrag att sälja Enholmen vilket lokalbefolkningen starkt motsatte sig. 

Ägare av ön är sedan 1 jan 2015 Statens Fastighetsverk. Fortifikationsverket lägger stora resurser och har hittills restaurerat kajen, ställt i ordning gångstigar och temporär toalett. De har muddrat i hamnen och reparerat smedjan.Tillsammans med verksamheter i Slite arbetar de för att göra Enholmen till ett attraktivt resmål. Othem Boge Hembygdsförening har information i Smedjan om Enholmen. 
Läs om Enholmen i Bengt Hammarhjelm bok" Kalrsvärd", 1989 och Roger Öhrman "Slite - förr i tiden" 1983
Slite Utveckling AB hade 2014 ett avtal med avtal med Fortifikationsverket för att ombesörja besöksmottaning, båttransporter samt guidning för allmänheten.
2015 stöd av Region Gotland
Under året arbetar Slite Utveckling med plan ”Enholmen mot 2018”. Syftet är att finna en form för hur besöksmålet Enholmen ska kunna utvecklas och bli självfinansierat 2018. Region Gotland och Slite Utveckling satsar 193 000 inkl moms på uppdraget. Fördelningen är 50/50.

Enholmens dag. 
Othem Boge Hembygdsförening arrangerar en dag med specialturer till Enholmen.
Information om verksamhet 2016 kommer att anslås här senast 1 maj

Grupper
Kompisgänget, fågelskådare, militärintressenter eller bara ett gäng nyfikna. Vi har några kunniga guider. Upplevelsen blir något extra med en kunnig guide. Bokning via info@sliteutveckling.se 0703 42 32 13

Framtida aktiviteter
Arrangörer av aktiviteter; fiske-, kajakturer  osv kontakta info@sliteutveckling.se Vi arbetar för att utveckla utbudet i Gotlands skärgård. 

Guider 
Vi söker fler guider. Inriktning på militär historia, natur och guidning via kajak. 

Organisation
Othem Boge Hembygdsförening med Sjöfartsmuseet, Slite Utveckling och Slite Intresseförening har bildat en arbetsgrupp för att finna en form för att kunna utveckla Enholmen; Lars Gahnström ordförande, Ulf Bloom, Mats Hedström, Mait Juhlin och Malin Swärd.

Slite Utveckling AB  och Slite Intresseförening arbetar för att utveckla Slite med omnejd 
www.sliteutveckling.se och www.slite.nu
mailto:info@sliteutveckling.semailto:info@sliteutveckling.sehttp://www.sliteutveckling.sehttp://www.slite.nushapeimage_10_link_0shapeimage_10_link_1shapeimage_10_link_2shapeimage_10_link_3
Gamla bilder
arbetsmarknadsprojekt
Ladda ner
broschyr här