Slite Utveckling AB, Storgatan 95, 624 48 Slite, 0703 42 32 13, info@sliteutveckling.se
 
Initiativtagare till Slite Utveckling AB och första hyresgästen är designstudion Grasp Studio.
Tack till alla som sponsrar uppbyggnaden med                         material och tjänster:
Cementa Research
Eldblå
GRAIP idrottsförening
Lomakka
Mait in Sweden
Målarboden i Slite
Puttes Tapetserar verkstad
Slite Stenhuggeri AB
Skulpturfabriken
Österby Brädgård
 
 
Ägare av Grasp Studio:
Hyr lokal GRASP Studio Press Kontakt Köp aktier Hem Bilder Projekt Fiber Enholmen Gamla bilder
arbetsmarknadsprojekt