Slite Utveckling AB, Storgatan 95, 624 48 Slite, 0703 42 32 13, info@sliteutveckling.se
 
Styrelsen i Slite Utveckling AB: Org. nr: 556855-1682
Gunnar Ahlqvist
Bo Collin
Lars Gahnström, ordförande Slite Utveckling AB 
Jessica Hermansson
Karin Kloth
Jan-Erik Pott
Meg Tivéus
Mait Juhlin VD Slite Utveckling AB
Valberedning: Lena Celion, Mats Hedström och Barbro Lomakka
 
 
Samarbetspartners
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
Här kan du ladda
ner bolagsordningen.
Hyr lokal GRASP Studio Press Kontakt Köp aktier Hem Bilder Projekt Fiber Enholmen Gamla bilder
arbetsmarknadsprojekt