Slite Utveckling AB, Storgatan 95, 624 48 Slite, 0703 42 32 13, info@sliteutveckling.se
 
GAMLA BILDER, ARBETSMARKNADSPROJEKT

Gamla Bilder Från norra Gotland.

Othem-Boge hembygdsförenings fotosamlingar digitaliseras.
Det innebär att bilderna överförs till modern teknik och sparas i ett arkiv som blir tillgängligt för alla intresserade. Det kommer att kunna ses på nätet via Sveriges hembygdsföreningars egen sida, Bygdeband. Därmed bevaras det inskannade materialet för lång tid framöver. 
Förhoppningen är också att när arbetet är klart kunna visa bilderna i en utställning i Slite.
Othem-Boge hembygdsförenings fotosamlingar spänner över mer än hundra år och speglar bygdens utveckling från vikingatida bosättningsplats till tidig virkes och seglingsmetropol och det modernare samhälle vi har idag. Syftet med arbetet är att göra en tidsresa genom samhällets historia med hjälp av bilden. Förhoppningsvis kan vi knyta samman socknens innevånare i ett gemensamt projekt framöver, där man över generationsgränserna kan starta intressanta samtal och stimulerar viljan att lära om den bygd man lever i.
Vi vill gärna att ni som har gamla foton från trakten lånar ut dessa till oss så vi tillsammans kan ge en helhetsbild av kommunen/köpingen Slite och norra Gotlands utveckling i ordets verkliga mening. Det kan innefatta bilder från Folkets Park, Slite Båtklubb, Frälsningsarmén, Elvagården, Othem revyn, musikskolan, Träna med tv motionen, sportklubbarna på orten. 
- Allt är av intresse!

Vi har fått låna tidningsklipp från IK Graip men vi vill gärna låna foton och tidningsklipp från fler föreningar.
Fotografer som är representerade i bildsamlingarna:
Martha Thompson
Bernhard Andersson
Tycho Beckman
Margaretha Beckman
Alois Waclaw
Samt diverse privata bilder.

Arbetet är ett arbetsmarknadsprojekt  vid Slite Utveckling på Storgatan 95 i Slite.
Deltagare Eva Fohlström, Ulla Persson och Monika Borgman. 
Kontakta Monika Borgman 070-9504115 eller gör ett besök på Slite Utveckling om ni har bilder eller klipp att låna ut. Givetvis kommer allt material att returneras till ägaren när vi skannat klart.
Museum i Slite:
Sjöfartsmuseet 
Othem – Boge Byggdsmuseum
Slite Industrimuseum 
Engagerade i projektet:
Eva Eklund, Eva Fohlström, Ylva Gustafsson, Stefan Ljunggren, Siv Nilsson, Anne-Maj Stengård , Heli Laakso Tomtlund, Monika Borgman Södergren. Projektledare 2012- augusti 2013 Helle Kobbernagel.
Verksamma i projektet  2015:
Monika Borgman Södergren, Eva Eklund, Eva Fohlström, Ulla Persson och Zenita Svensson
 
Hyr lokal GRASP Studio Press Kontakt Köp aktier Hem Bilder Gamla bilder
”arbetsmarknadsprojekt” Projekt Fiber Enholmen