Slite Utveckling AB, Storgatan 95, 624 48 Slite, 0703 42 32 13, info@sliteutveckling.se
 
Slite Utveckling AB, Storgatan 95, 624 48 Slite, 0703 42 32 13, info@sliteutveckling.se
 
Projekt Fiber Slite Centrum. Grävning pågår
Fiber i Slite Centrum
Kontakt: fiber@slite.nu

Vill Du veta mer om bredband via fiber? 

på www.bredbandgotland.se finner du allt du behöver veta. 

Slite centrum är under bildande, läs mer på:
http://www.slite.nu/foreningar/fiber-i-slite

Närs Fiber ekonomiska förening:
http://www.narsfiber.se/

Postlådan till Slite Utveckling är placerad på ångkraftsverkets tegelvägg.
 
Kontakt Jan Erik Pott 070 574 20 74 j.e.pott@telia.com
 mailto:fiber@slite.nuhttp://www.bredbandgotland.sehttp://www.slite.nu/foreningar/fiber-i-slitehttp://www.narsfiber.se/mailto:j.e.pott@telia.comshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4


 
Boka senast 29 april. Utgivning 5 juni 42 000 ex.

läs mer... Hyr lokal GRASP Studio Press Kontakt Köp aktier Hem Bilder Projekt Fiber Gamla bilder
arbetsmarknadsprojekt Enholmen