Råvara Östersjöregionen

Här skapar GRASP RAW ett öppet utställningsrum med råvarorna kalk, betong, ull och trä. 
Råvaruproducenter, tillverkare, formgivare är välkomna att ställa ut, arrangera workshops m m.

Vi erbjuder:
Föreläsningssal 
Verkstad för tryck på textil
Verkstad för utbildning och 
experiment i betong och ull. Tillbaka