Unsplashed background img 1

Slite Utveckling AB ska vara känd som en självklar partner för företag, organisationer och privatpersoner som vill utveckla nya affärer.

Slite Tidning

Klicka på tidningen för att läsa/ladda ner den.

Event

Klicka på datumet för att läsa mer om evenemanget. • 25 april

  Distribution av tidningen Slite med omnejd nr 6 till hushåll på norra Gotland

 • 13 maj

  Stämma i Slite Utveckling AB

 • 26-30 juni

  Bli Korgmakare! Kurs

 • 27 juni

  Premiärtur till Karlsvärds fästning, Enholmen

Slite utveckling AB arbetar med att stödja etablering av nya verksamheter i Slite med omnejd. Detta görs
• med hjälp av ett brett kontaktnät och med god kännedom om lokala förhållanden och resurser.
• genom att sprida kännedom om ort och förutsättningar för etablering av verksamhet med nära samarbete med myndigheter och organisationer som stöder landsbygds- utveckling
• genom att tillhandahålla lokaler